www.mindthegum.com Adatkezelési Tájékoztató

Ez a honlap személyes adatokat gyűjt a felhasználóitól

Ezt a dokumentumot bármelyik böngésző beállításaiban található nyomtatási lehetőséggel kinyomtatható hivatkozásként.

Tulajdonos és Adatkezelő

Dante Medical Solutions Srl
Via Mascheroni 15
20145 Milano (Italy)

Kapcsolati email cím: [email protected]

Gyűjtött adatok típusai

A Személyes adatok összesége, melyeket a weboldal maga vagy harmadik fél által gyűjt a következők: Sütik (Cookie-k), Felhasználási adattok, email címek, telefonszámok, egyedi eszköz azonosítók hirdetésekhez (például: Google hirdetői azonostó, IDFA), keresztnév, vezetéknév, születési dátum, cím, ország.

Az gyűjtött személyes Adatok részletes leírását jelen Adatvédelmi Tájékoztató erre a célra szolgáló szakaszai, vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő vonatkozó magyarázó tartalmak tartalmazzák.

A Személyes adatokat a Felhasználó egyéni hozzájárulásával szolgáltat, illetve gyűjthető automatikusan a honlap használatakor Felhasználási Adatként.

Eltérő rendelkezések hiányában a jelen weboldal által gyűjtött adat kötelező, ezen adatok megadásának elmulasztása ellehetetlenítheti az weboldal használhatóságát. Abban az esetben ha az oldalon feltüntetett információ kifejezett tájékoztatást nyújt, hogy egyes adatok nem kötelezőek, a Felhasználók egyéni hozzájárulásukkal vagy hozzá nem járulásukkal továbbíthatnak adatot, anélkül, hogy honlap használhatóságára, szolgáltatás elérhetőségére befolyással lenne.

Kérjük azokat a Felhasználókat, akik bizonytalanok, hogy mely Személyes adatok kötelezőek, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel.

A Sütik/Cookie-k, vagy egyéb követő/mérő eszközök használata, amelyet jelen weboldal vagy a weboldal által használt harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tulajdonosai használnak, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban valamint a Süti/Cookie tájékoztatóban ismertetett bármely egyéb célon túl a Felhasználó által használni kívánt szolgáltatás nyújtásának célját szolgálják.

A Felhasználók felelősséggel tartoznak minden jelen Weboldalon keresztül gyűjtött, megosztott, publikált harmadik fél személyes adatáért és megerősítik, hogy a harmadik fél hozzájárulásával  bírnak a Tulajdonos felé történő adattovábbításra.

Adatfeldolgozás módjai és helyei

Feldolgozás módjai

A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének megakadályozására.

Az adatfeldolgozást számítógépekkel és / vagy IT-kompatibilis eszközökkel hajtják végre, szigorúan a megadott célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint. 

A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatok hozzáférhetőek bizonyos típusú felelős személyek számára, akik részt vesznek a weboldal működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazdálkodás), vagy külsős feleknek (például harmadlagos technikai szolgáltatást nyújtók, hírlevél szolgáltatók, tárhely szolgáltatók, IT cégek kommunikációs ügynökségek), amelyeket a tulajdonos szükség esetén adatfeldolgozónak nevezett ki. A felek frissített listáját bármikor kérhetik a Tulajdonostól.

Az adatfeldolgozás jogalapjai

A Tulajdonos feldolgozhatja a Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat, ha az alábbiak egyike érvényes:

A Felhasználó hozzájárulását adta egy több cél megvalósulására. Megjegyzés: Bizonyos jogszabályok értelmében a Tulajdonos feldolgozhat személyes adatot, amíg a Felhasználó nem kifogásolja az ilyen adatok feldolgozását, anélkül, hogy külön hozzájárulásre szükséges lenne vagy a következő jogalapok bármelyikére. Ez azonban nem alkalmazandó, ha a személyes adatok feldolgozására az Európai adatvédelmi törvény vonatkozik;

az adatszolgáltatás szükséges a Felhasználóval kötött megállapodás és / vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez;

az adatfeldolgozás szükséges a tulajdonos jogi kötelezettségeinek teljesítéseihez;

az adatfeldolgozás olyan feladattal kapcsolatos, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása alapján hajtanak végre;

az adatfeldolgozás a Tulajdonos vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek miatt szükséges.

A Tulajdonos minden esetben örömmel segít tisztázni a feldolgozás konkrét jogalapját, különös tekintettel arra, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Feldolgozás helye

Az adatokat deldolgozása a Tulajdonos üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen történik, ahol a feldolgozásban részt vevő felek tartózkodnak.

A felhasználó helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja a felhasználói adatok átvitelét a saját országuktól eltérő országba. Ha többet szeretne megtudni az ilyen átadott adatok feldolgozásának helyéről, a felhasználók megnézhetik a személyes adatok feldolgozásának erre vonatkozó részleteit tartalmazó szakaszt.

A felhasználóknak joguk van megismerkedni az Európai Unión kívüli országba vagy a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó vagy két vagy több ország, például az ENSZ által létrehozott nemzetközi szervezethez történő adatátvitel jogalapjáról és a Tulajdonos által, az adatok védelme érdekében megtett biztonsági intézkedésekről is.

Ha ilyen átvitelre kerül sor, a felhasználók többet megtudhatnak a dokumentum erre vonatkozó szakaszának megismerésével, vagy a kapcsolattartó szakaszban megadott információk alapján érdeklődhetnek a tulajdonosnál.

Tárolási idő

A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg azt a gyűjtésük célja megköveteli.

Így tehát,

A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésével összefüggésben gyűjtött személyes adatokat a szerződés teljesítéséig kell megőrizni.

A Tulajdonos jogos érdekeinek céljából összegyűjtött személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg azok az ilyen célok teljesítéséhez szükséges. A felhasználók a dokumentum megfelelő szakaszaiban, vagy a tulajdonoshoz fordulva, konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos által követett jogos érdekről.

A Tulajdonos számára engedélyezhető, hogy a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizze, ha a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, mindaddig, amíg az ilyen hozzájárulást nem vonják vissza. Ezenkívül a Tulajdonos kötelezhető arra, hogy a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizze, amikor erre törvényes kötelezettség teljesítése vagy hatósági megrendelés alapján szükség van.

A megőrzési időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni kell. Ezért a felhasználói jogokat (hozzáférési, törlési, módosítási jogokat  valamint a hordozhatósághoz való jogot) a megőrzési időszak lejártát követően nem lehet érvényesíteni.

Az adatkezelés célja

A Felhasználóra vonatkozó adatokat úgy gyűjtik, hogy lehetővé tegyék a Tulajdonos számára a Szolgáltatás nyújtását, a jogi kötelezettségeinek teljesítését, a végrehajtási kérelmekre való válaszadást, a Felhasználók vagy harmadik felek jogainak és érdekeinek védelmét, bármilyen rosszindulatú vagy visszaélő tevékenység észlelését, valamint a következőket: elemzés, felhasználói adatbázis kezelése, kontaktok kezelése és üzenetek küldése, kifizetések kezelése, hirdetések, remarketing és viselkedés alapú célzás, regisztráció és hitelesítés, hőtérkép és munkamenet rögzítése, adatgyűjtés és online felmérések kezelése, kapcsolatfelvétel a felhasználóval, címke kezelés és interakció az adatgyűjtő platformokkal és más harmadik felekkel.

Az egyes célokra felhasznált személyes adatokkal kapcsolatban a Felhasználó a „Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk” c. részben talál információt.

Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk

A személyes adatokat az alábbi célokból gyűjtik a következő szolgáltatások használatával:

Hirdetés

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználói adatok felhasználását reklámkommunikációs célokra, amelyeket jelen weblap bannerek és egyéb hirdetések formájában jeleníthet meg, esetleg a felhasználói érdeklődés alapján.

Ez nem azt jelenti, hogy minden személyes adatot erre a célra használunk fel. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználási feltételeket.

Az alább felsorolt szolgáltatások egy része sütiket használhat a felhasználók azonosításához, vagy használhat viselkedés alapú újra célzó technikát, vagyis a Felhasználói érdeklődéséhez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, ideértve a webhelyen kívül észlelt hirdetéseket is.

További információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelveit.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyikének felmondása mellett a Felhasználó a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán leiratkozhat a harmadik fél által használt cookie-k használata bizonyos hirdetési funkciókhoz nevű szolgáltatásról.

A Felhasználó az alkalmazandó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainak vagy általában a hirdetési beállítások révén, leiratkozhat bizonyos hirdetési funkciókról.

Facebook Közönséghálózat (Facebook Inc)

A Facebook Közönséghálózat a Facebook Inc. által nyújtott hirdetési szolgáltatás. Annak megértése érdekében, hogy a Facebook hogyan használja az adatokat, olvassa el a Facebook Adatkezelési Tájékoztatóját.

Ez a Weboldal használhat azonosítókat a mobil eszközökön (ideértve az Android Hirdetési azonosítót vagy az iOS hirdetési azonosítóját) és a sütikhez hasonló technológiákat a Facebook Közönséghálózati szolgáltatásának igénybevételéhez. 

A Közönséghálózaton megjelenő hirdetések egyik módja a felhasználó hirdetési preferenciáinak használata. A felhasználó ezt a Facebook hirdetési beállításaiban kezelheti.

A felhasználók leiratkozhatnak bizonyos Közönséghálózat-célzásokról az alkalmazható eszközbeállítások révén, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainál, vagy a jelen adatvédelmi politika más Közönséghálózattal kapcsolatos szakaszaiban szereplő utasítások betartásával.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; egyedi hirdetésazonosítók a reklámozáshoz (például Google Hirdetői azonosító vagy IDFA); Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Facebook Lookalike célközönség (Facebook)

A Facebook Lookalike Közönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook nyújt, és amely a Facebook Egyéni Közönség révén gyűjtött adatokat használja annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználókhoz hasonló viselkedésű felhasználók számára, akik már szerepelnek a Facebook Egyéni Közönség listáján az ezen a webhelyen tett korábbi látogatásuk alapján, vagy a Facebook-alkalmazásokban és szolgáltatásokban releváns tartalmakkal történt elérés alapján. 

Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Facebook Lookalike Közönség által javasolt felhasználók számára.

A felhasználók leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében, ha meglátogatják ezt a leiratkozási oldalt.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Google Ads Hasonló célközönségek (Google, Írország)

A hasonló célközönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely a Google Ads Remarketing adatait használja annak érdekében, hogy olyan felhasználók számára jelenítsen meg hirdetéseket, amelyek hasonló viselkedésűek azokkal a felhasználókkal, akik már a remarketing listán szerepelnek a webhely korábbi használata miatt.

Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek meg a Google Ads Hasonló Célközönsége által javasolt felhasználók számára.

Azok a felhasználók, akik nem akarnak bekerülni a Hasonló Célközönségbe, leiratkozhatnak és letilthatják a hirdetési sütik használatát a következő címen: Google hirdetési beállítások.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Közvetlen E-mail marketing

Ez a weboldal a felhasználói adatok alapján szolgáltatásokat és termékeket javasol harmadik felek által biztosított vagy a weboldal által nyújtott termékhez vagy szolgáltatáshoz nem kapcsolódóan.

Gyűjtött személyes adatok: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

E-mail lista vagy hírlevél (ez a weboldal)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe hozzáadódik azoknak a kapcsolattartási listájához, akik e-mailben üzeneteket kaphatnak, amelyek kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmaznak a weboldalról. Az Ön e-mail címét fel lehet venni ebbe a listába a weboldalra való feliratkozás vagy a vásárlás után.

Gyűjtött személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, telefonszám.

Hőtérképezés és munkamenet rögzítés

A hőtérkép-szolgáltatások segítségével kimutatható egy oldal azon területe, ahol a felhasználók a leggyakrabban mozgatják az egeret vagy kattintanak. Ez megmutatja, hol vannak az érdekes részek. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a webes forgalom figyelését és elemzését, valamint a felhasználói viselkedés nyomon követését.

 Ezen szolgáltatások némelyike felveheti a munkameneteket, és elérhetővé teszi őket későbbi vizuális lejátszáshoz.

Hotjar Hőtérkép és Rögzítés (Hotjar Ltd)

A Hotjar egy munkamenet-felvételi és hőképezési szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít. A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. 

Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak. 

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok, különféle típusú adatok, a szolgáltatás Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás.

Kontaktok kezelése és üzenet küldés

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az e-mail elérhetőségek, telefonos elérhetőségek vagy egyéb kapcsolattartási adatok adatbázisának kezelését a Felhasználóval való kommunikáció érdekében. 

Ezek a szolgáltatások adatgyűjtést is végezhetnek a dátumról és az időről, amikor a Felhasználó megtekintette az üzenetet, valamint amikor a Felhasználó azzal interakcióba lépett, például az üzenetben szereplő hivatkozásokra kattintva.

HubSpot email (HubSpot Inc)

A HubSpot Email egy e-mail cím kezelő és üzenetküldő szolgáltatás, amit a HubSpot Inc biztosít.

Gyűjtött személyes adatok: email címek, használati adatok

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi Tájékoztató

GetResponse (Implix Sp. z o. o.)

A GetResponse egy e-mail cím kezelési és üzenetküldési szolgáltatás, amelyet az Implix Sp. z o.o. biztosít.

Gyűjtött személyes adatok: cím, ország, születési dátum, email címek, keresztnév, vezetéknév, használati adatok

A feldolgozás helye: Lengyelország – Adatvédelmi Tájékoztató

Regisztráció és hitelesítés

Regisztrálással vagy hitelesítéssel a felhasználók lehetővé teszik a weboldal számára, hogy azonosítsa őket, és hozzáférést biztosítson a dedikált szolgáltatásokhoz.

Az alább leírtaktól függően harmadik felek regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat nyújthatnak. Ebben az esetben ez a webhely regisztráció vagy azonosítás céljából hozzáférhet bizonyos adatokhoz, amelyeket ezen harmadik fél szolgáltatása tárol. Az alább felsorolt szolgáltatások némelyike személyes adatokat is gyűjthet célzási és profilozási célokra; további információkért olvassa el az egyes szolgáltatások leírását.

YouTube OAuth (Google Ireland Limited)

A YouTube OAuth egy regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és kapcsolódik a YouTube hálózatához.

Gyűjtött személyes adatok: különféle típusú adatok, a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Címkezelés

Az ilyen típusú szolgáltatás segít a Tulajdonosnak a weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.

Ennek eredményeként a Felhasználói adatok ezen szolgáltatásokon keresztül folynak, ami ezen adatok megőrzését eredményezi.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

A Google Tag Manager egy címkekezelő szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: Használati adatok

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Analitika

Az ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a tulajdonos számára a webes forgalom figyelését és elemzését és felhasználhatók a felhasználói viselkedés nyomon követésére.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

A Google Analytics egy internetes elemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (“Google”) nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat arra használja, hogy nyomon kövesse és megvizsgálja ennek a webhelynek a használatát, jelentéseket készítsen tevékenységeiről, és megossza azokat más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, Használati adatok

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc)

A HubSpot Analytics egy elemző szolgáltatás amit a HubSpot Inc nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, Használati adatok

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek  Leiratkozás.

Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) (Facebook, Inc)

Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) a Facebook által nyújtott elemző szolgáltatás, amely összekapcsolja a Facebook hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott tevékenységekkel. A Facebook pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatok

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője

Twitter hirdetések konverziókövetése (Twitter, Inc)

Twitter hirdetések konverziókövetése a Twitter által nyújtott elemző szolgáltatás, amely összekapcsolja a Twitter hirdetési hálózat adatait a webhelyen végrehajtott tevékenységekkel.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatok

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője

Hotjar Űrlap elemző és konverziós csatornák (Hotjat Ltd)

A Hotjar egy elemző szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.

A Hotjarban beállítható a „Ne kövess nyomon”. Ez azt jelenti, hogy a böngészőben beállítható, hogy a szkript ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. Ez minden nagyobb böngészőben beállítható. A Hotjar leiratkozással kapcsolatos információi itt találhatóak. 

Gyűjtött személyes adatok: Sütik/Cookie-k, használati adatok

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás

Fizetési tájékoztató

Eltérő rendelkezés hiányában ez a weboldal bármilyen hitelkártyás, banki átutalással vagy más módon módon történő fizetés esetén csupán feldolgozza a fizetési szolgáltatókon keresztül történő kifizetéseket. Általában és hacsak másképp nincs feltüntetve, a felhasználót felkérjük, hogy fizetési adatait és személyes adatait közvetlenül közölje az ilyen fizetési szolgáltatókkal. Ez a webhely nem vesz részt az ilyen információk gyűjtésében és feldolgozásában: ehelyett csak az illetékes pénzforgalmi szolgáltatótól kap értesítést arról, hogy a fizetés sikeres-e.

Közreműködés az adatgyűjtő platformokkal és más harmadik felekkel

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adatgyűjtés és újrahasznosítás céljából közvetlenül a weboldal oldalain keresztül adatgyűjtő platformokkal vagy más szolgáltatásokkal lépjenek kapcsolatba.

Ha ezen szolgáltatások valamelyike telepítve van, akkor böngészési és használati adatokat gyűjthet azokon az oldalakon, ahol telepítve van, akkor is, ha a felhasználók nem használják aktívan a szolgáltatást.

GetResponse modul (Implix Sp. Z o.o.)

A GetResponse modul egy szolgáltatás az Implix Sp z o.o. által biztosított GetResponse e-mail címkezelési és üzenetküldési szolgáltatással való interakcióhoz. 

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; email cím; keresztnév; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Lengyelország – Adatvédelmi irányelvek

Az adatgyűjtés és az online felmérések kezelése

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a weboldal számára az online űrlapok és felmérések létrehozását, telepítését, adminisztrációját, terjesztését és elemzését az összes válaszoló felhasználó adatainak gyűjtése, mentése és újrafelhasználása céljából.

Az összegyűjtött személyes adatok a felhasználótól a megfelelő online űrlapon kért és szolgáltatott információktól függnek.

Ezeket a szolgáltatásokat integrálhatjuk széles körű, harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, hogy a Tulajdonos további lépéseket tehessen a feldolgozott adatokkal – pl. névjegyek kezelése, üzenetek küldése, elemzés, reklám és fizetési feldolgozás.

Hotjar felmérések (Hotjar Ltd.)

A Hotjar felmérések egy felmérés készítő és adatgyűjtő platform, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít.

A Hotjar felmérései sütiket használhatnak a felhasználói viselkedés nyomon követésére. A felhasználók leiratkozhatnak a Hotjar felméréseinek sütik nyomon követéséről ezen a leiratkozási oldalon.

A Hotjar felmérései tiszteletben tartják a legtöbb böngészőben elérhető “Nem kövess nyomon” opciót, amely aktiválás esetén speciális jelet küld a felhasználói tevékenység nyomon követésének megakadályozására. A felhasználók itt találnak további információt arról, hogyan engedélyezhetik a “Ne kövess nyomon” opciót minden támogatott böngészőben.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik.

A feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás.

Remarketing és magatartási célzás

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ez a webhely és partnerei tájékoztassák, optimalizálják és kiszolgálják a reklámokat, a webhelynek a felhasználó általi korábbi használata alapján.

Ezt a tevékenységet a használati adatok nyomon követésével és a cookie-k használatával hajtják végre, amelyek továbbadódnak a partnerek számára, akik kezelik a remarketing és viselkedési célzási tevékenységeket.

Egyes szolgáltatások remarketing lehetőséget kínálnak az e-mail címlisták alapján.

Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások bármelyikétől eltekintve, a Felhasználó a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalának meglátogatásakor leiratkozhat a harmadik fél által nyújtott szolgáltatás sütik használatáról bizonyos remarketing funkciókhoz.

A Felhasználó az alkalmazandó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainak vagy általában a hirdetési beállítások révén, leiratkozhat bizonyos hirdetési funkciókról.

Facebook remarketing (Facebook, Inc.)

A Facebook remarketing egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Facebook egyedi közönség (Facebook, Inc.)

A Facebook Custom Audience egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.

A felhasználók leiratkozhatnak a Facebook sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében, amikor meglátogatják ezt a leiratkozási oldalt.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; email cím.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Twitterre szabott közönség (Twitter, Inc.)

A Twitterre szabott közönség a Twitter, Inc. által nyújtott remarketing- és magatartáscélzási szolgáltatás, amely összeköti a weboldal tevékenységét a Twitter hirdetési hálózattal.

A felhasználók leiratkozhatnak az érdeklődésen alapuló hirdetésekről a következő címen: Személyre szabás és adatok.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; email cím.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Twitter remarketing (Twitter, Inc.)

A Twitter remarketing egy olyan remarketing és magatartási célzási szolgáltatás, amelyet a Twitter, Inc. nyújt, és amely összeköti a weboldal tevékenységét a Twitter hirdetési hálózattal.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Remarketing a Google Analytics segítségével (Google Ireland Limited)

A Google Analytics segítségével történő remarketing egy olyan remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja a Google Analytics és annak cookie-jainak követési tevékenységeit a Google Ads hirdetési hálózatával és a Doubleclick Cookie-val.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Google Ads remarketing (Google Ireland Limited)

A Google Ads remarketing egy remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja ezen webhely tevékenységét a Google Ads hirdetési hálózatával és a DoubleClick Cookie-val.

A felhasználók leiratkozhatnak a Google sütik használatáról a hirdetések személyre szabása érdekében, ha meglátogatják a Google hirdetési beállításait.

Gyűjtött személyes adatok: Sütik; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi irányelvekLeiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Felhasználói adatbázis kezelése

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy felhasználói profilokat készítsen egy e-mail címből, egy személynévből vagy más információból, amelyet a Felhasználó nyújt a webhelyen, valamint nyomon kövesse a Felhasználói tevékenységeket az elemzési szolgáltatásokon keresztül. Ezeket a személyes adatokat össze lehet hasonlítani a Felhasználóról nyilvánosan elérhető információkkal (például a közösségi hálózatok profiljaival), és felhasználhatóak olyan privát profilok létrehozására, amelyeket a Tulajdonos megjeleníthet és felhasználhat a webhely fejlesztésére.

Ezen szolgáltatások némelyike lehetővé teheti az időzített üzenetek küldését is a Felhasználónak, például e-maileket a webhelyen elvégzett konkrét műveletek alapján.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

A HubSpot CRM egy felhasználói adatbázis-kezelési szolgáltatás, amelyet a HubSpot, Inc. nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: e-mail cím; telefonszám; különféle típusú adatok, a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)

A HubSpot Lead Management egy felhasználói adatbázis-kezelési szolgáltatás, amelyet a HubSpot, Inc. nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: különféle típusú adatok, a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

A felhasználók jogai

A Felhasználók jogai a Tulajdonos által kezelt adatokkal kapcsolatban a következőek:

Hozzájárulási jog visszavonása: A Felhasználóknak bármikor joguk van a hozzájárulásuk visszavonására, ha előzetesen hozzájárulásukat adták személyes adataik kezelésére.

Tiltakozási jog az adatfeldolgozással kapcsolatban: A Felhasználóknak joguk van tiltakozni személyes adataik felhasználása ellen, ha a felhasználást a hozzájárulástól eltérő jogi alapon végzik. További részletek az ide vonatkozó szakaszban találhatók.

Adathozzáférési jog: A Felhasználóknak joguk van tudni, hogy az adatokat a Tulajdonos feldolgozza, beleértve, hogy megismerhetik a feldolgozás bizonyos szempontjait, és elkérhetik a feldolgozás alatt álló adatok másolatát.

Ellenőrzési és helyesbítési jog: A Felhasználóknak joguk van a kezelt személyes adataik ellenőrzésére és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.

Korlátozási jog: A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van kérni az adataik kezelésének korlátozását, ebben az esetben az Adatkezelő az adatok tárolását kivéve más céllal nem kezelheti az adatot.

Törlési jog: A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van törölni személyes adataikat vagy kérni azok törlését az Adatkezelőtől.

Adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználóknak joguk van adataikat strukturált, általánosan elfogadott és géppel olvasható formátumban megkapni, és ha ez műszakilag megvalósítható, akadályok nélkül továbbítani őket egy másik Adatkezelőhöz. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazandó, ha az adatokat automatikusan dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulása alapján, egy olyan szerződésre vonatkozik, amelyhez a Felhasználó tartozik, vagy annak a szerződéskötést megelőző kötelezettségeire.

Panasz tétel: A Felhasználóknak joguk van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog részletei

Ha a személyes adatokat közérdekből, a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekek céljából kezelik, a felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen adatkezelés ellen.

A Felhasználók, amennyiben személyes adataik közvetlen marketing célokra kerülnek feldolgozásra, bármikor kifogást emelhetnek a feldolgozás ellen indoklás nélkül. Annak megismeréséhez, hogy a Tulajdonos milyen személyes adatokat dolgoz fel közvetlen marketing célokra jelen dokumentum vonatkozó szakaszai hivatkozhatnak.

Hogyan lehet ezeket a jogokat gyakorolni?

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló bármely kérelmet a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőhöz lehet irányítani. Ezeket a kérelmeket ingyenesen lehet benyújtani, és az Adatkezelő a lehető leghamarabb de legfeljebb egy hónapon belül megválaszolja azokat.

Süti/Cookie tájékoztató

Ez a weboldal sütiket/cookie-kat és más azonosítókat használ. További információkért a Felhasználó áttekintheti a Süti/Cookie-irányelveket.

További információk adatgyűjtésről és kezelésről

Jogi eljárás

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos felhasználhatja jogi célokra a bíróságon, vagy a weboldal vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem megfelelő használatából fakadó esetleges jogi ügyekhez.

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Tulajdonost állami hatóságok felkérhetik a személyes adatok átadására.

További információk a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban

A jelen adatvédelmi irányelvekben szereplő információk mellett ez a weboldal kiegészítő és háttérinformációkat is nyújthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban kérés esetén.

Rendszernaplók és karbantartás

Működési és karbantartási célokból ez a webhely és bármely harmadik fél szolgáltatása fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik a weboldallal való interakciót (rendszernaplók), és más személyes adatokat (például IP címet) is használhatnak erre a célra.

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésére vagy feldolgozására vonatkozó további részleteket bármikor kérhetik a Tulajdonostól. Kérjük, olvassa el a kapcsolattartási információkat jelen dokumentum elején.

Hogyan kezeljük a „Ne kövesse nyomon” kérelmeket?

Ez a webhely nem támogatja a „Ne kövess nyomon” kéréseket.

Annak megállapításához, hogy a weboldal által használt harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tiszteletben tartják-e a „Ne kövess nyomon” kéréseket, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi irányelveit.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató változtatásai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezt az adatvédelmi irányelvet azáltal, hogy értesíti a Felhasználókat ezen az oldalon és esetleg ezen a weboldalon belül, és / vagy – amennyire ez műszaki és jogi szempontból megvalósítható – értesítést küld a Felhasználóknak a rendelkezésre álló elérhetőségeiken keresztül. Ajánlott ezt az oldalt gyakran ellenőrizni, figyelembe véve az alsó részben feltüntetett utolsó módosítás dátumát.

Ha a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységeket érintik, akkor a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Fogalmak és jogi hivatkozások

Személyes adat (Adat)

Bármely olyan információ, amely közvetlenül, közvetetten vagy más információkkal kapcsolatban lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati adatok

A weboldalon keresztül automatikusan összegyűjtött információk (vagy a weboldalon alkalmazott harmadik fél által nyújtott szolgáltatások), amelyek magukban foglalhatják: a webhelyet használó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy domain nevét, az URI-címeket (egységes erőforrás-azonosító), a kérés időpontja, a kérelem kiszolgálóhoz történő benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző numerikus kód (sikeres eredmény, hiba stb.), a származási ország, a böngésző és az operációs rendszer által a felhasználó által használt funkciók, a látogatásonkénti különféle időpontok (pl. az alkalmazás minden oldalán eltöltött idő), valamint az alkalmazáson belül megtett út részletei, különös tekintettel a meglátogatott oldalak és az eszköz operációs rendszerével és/vagy a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek.

Felhasználó

A webhelyet használó személy, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az érintettel.

Érintett

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az Adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat, a jelen adatvédelmi irányelvben leírtak szerint.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, ideértve a weboldal működtetésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az Adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, a weboldal tulajdonosa.

Webhely vagy Applikáció

Az eszköz, amellyel a felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás

A weboldal által nyújtott szolgáltatás, a relatív feltételek szerint (ha rendelkezésre áll) és a webhelyen / alkalmazásban leírtak szerint.

Európai Unió

Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumban az Európai Unióra tett összes hivatkozás az összes jelenlegi tagállamra vonatkozik, az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térségre.

Sütik/Cookie-k

A Felhasználó eszközén tárolt adatkészlet.

Jogi hivatkozás

Jelen Adatvédelmi tájékoztató több jogszabály rendelkezései alapján készült, köztük a(z) (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ha a dokumentumban másként nem szerepel.

Utoljára frissítve: 2020 Február 7.

Az iubenda tárolja ezt a tartalmat, és csak a működéshez szükséges Személyes adatokat gyűjti.

Menü